"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Skawinie"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Skawinie to firma z tradycją istniejącą od 64 lat. Została zarejestrowana w 1946 roku. Historia Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Skawinie jest nierozerwalnie związana z powojennym rozwojem życia społeczno– politycznego i gospodarczego miasta i gminy Skawina. Wśród kilkunastu założycieli Spółdzielni aktywnymi jej rzecznikami byli: Adam Jasiński, Jan Pocięgiel, Szymon Gaj, Kleofas Stanek, Feliks Piątkowski, Jan Pryk i Ludwik Ludwikowski .
Spółdzielnia świadczy usługi w zakresie handlu detalicznego, produkcji piekarniczo- ciastkarskiej oraz w barze mlecznym, usługi – dzierżawy i wynajem.
W pierwszym okresie działalności Zarząd i administracja PSS mieściła się w budynku kolejowym przy ul.Mickiewicza, a towary magazynowano w pomieszczeniach magazynów stacyjnych.
W ciągu 1947 roku wpisało się do Spółdzielni PSS 161 nowych członków, a w roku 1948 otwarto dalsze sklepy spółdzielcze.
W następnych latach spółdzielnia nadal rozszerzała swoją działalność: otworzyła bar, gospodę, rozlewnię piwa.
W 1950 roku liczba członków spółdzielni wynosiła już 622 osoby, a Spółdzielnia prowadziła 14 sklepów, 3 gospody, przejęła dwie prywatne piekarnie i wytwórnię wód gazowanych.
Takie były początki skawińskiej "Społem" PSS.
W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych nastąpiło uprzemysłowienie Skawiny. Rozbudowało się miasto, szybko wzrastała ilość mieszkańców. Stawiało to nowe wyzwania przed spółdzielczością. Spółdzielnia uruchamiała dalsze sklepy nie tylko spożywcze, ale również z artykułami przemysłowymi (odzież, tekstylia, 1001 -drobiazgów), otwarto dużą kawiarnię "Magnolia". "Społem" PSS prowadziła stołówki w zakładach pracy, wypożyczalnię sprzętu domowego i sportowego, zakład masarski, usługi "Praktyczna Pani".
Siedzibę "Społem" przeniesiono na ulicę Słowackiego 1 do budynku, który w 1963 roku zakupiono.
W 1955 roku Spółdzielnia wybudowała przy ul.Jagielnia nową, dużą piekarnię mechaniczną, w późniejszych latach poszerzono działalność o produkcję ciastkarską.
Działalność spółdzielni trwale związana jest z powojennym okresem dziejów Skawiny – od 1946 roku do dnia dzisiejszego.
Przez 60 lat Spółdzielnia dawała pracę dla setek ludzi. Remontowano i modernizowano lokale, podnoszono estetykę sklepów.
Rozwój "Społem" PSS przyhamowały zmiany ustrojowe zaszłe w 1989 roku. Wiele sklepów zmieniło charakter spółdzielczy na prywatny. Niektóre z nich przejmowali nasi dotychczasowi pracownicy Spółdzielni.
Zmniejszyła się również ilość członków i pracowników.
W latach 90 – tych Spółdzielnia straciła kolejne sklepy, stołówki, zakład masarski i wytwórnie wód gazowanych, które mieściły się w lokalach dzierżawionych przez Spółdzielnię.
Opierając się na własnym wypracowanym w ciągu 60 – ciu lat majątku, pomimo wielkich trudności i ogromnego wysiłku Spółdzielnia zdobyła własne miejsce na rynku skawińskim, dostosowując się do nowej rzeczywistości, stara się sprostać rywalizacji z handlem prywatnym i obcymi sieciami, szuka nowych rozwiązań.
Obecnie prowadzi sieć sklepów detalicznych, bar mleczny oraz Zakład Produkcji Piekarsko – Ciastkarskiej.

Minione lata pozwalają twierdzić, że skawińska "Społem" PSS służy ludzkiej wspólnocie, wśród której działa.
Kieruje się tradycjami spółdzielczymi, wartościami samopomocy, solidarności i troski o innych.
Doświadczony i profesjonalny personel, zmodernizowane w nowoczesnym stylu sklepy oraz tradycja Spółdzielni zapewniają dobrą jakość oferowanych usług oraz powodują, iż nasze placówki są przyjazne dla klienta.

Przykładamy dużą wagę do jakości sprzedawanych towarów. Oferowane przez nas wędliny, nabiał, warzywa jak również pozostałe artykuły spożywcze i przemysłowe pochodzą od znanych oraz cenionych firm produkcyjnych i handlowych.

Zaopatrują nas renomowani i sprawdzeni wieloletnią współpracą dostawcy. Chcemy oferować naszym konsumentom sprawdzone towary o dobrej jakości za przystępną cenę. Nie chcemy być liderami najniższych cen, bo to najczęściej wiąże się z brakiem troski o jakość towarów. Nasza spółdzielnia jest zrzeszona w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców "Społem" posiadającym w całym kraju ponad 5 500 sklepów.
Z myślą o naszych klientach rozszerzamy ofertę asortymentową w naszych placówkach detalicznych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Klienci, Uczestnicy programu Społem znaczy Razem!

Jak Państwu zapewne wiadomo, od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.

Z satysfakcją podkreślamy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1,  tzw. RODO).

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej "Administrator") Uczestników programu Społem znaczy Razem (dalej "Program") jest "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Skawinie , Słowackiego 1, 32-050 Skawina.

Dane osobowe Uczestnika, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe oraz dane o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

 • 1. w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:
  • a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;
  • b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;
  • c) dezaktywacja punktów;
  • d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;
  • e) wymiana punktów na nagrody;
  • f) przyznanie bonu zakupowego przez Organizatora;
 • 2. w celach marketingowych;
 • 3. w celu przesyłania informacji handlowych;
 • 4. w celu oceny informacji o preferencjach osobistych, zachowaniach Uczestnika, w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie).

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

 • ad. cel określony w pkt. 1. – wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Programie;
 • ad. cel określony w pkt. 2. – prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli przedstawienie Uczestnikowi aktualnych towarów i usług;
 • ad. cel określony w pkt. 3. – udzielona przez Uczestnika zgoda;

Natomiast, podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika, podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz danych o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach, jest:
ad. cel określony w pkt. 4. – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na proponowaniu Uczestnikowi produktów i usług, które będą najlepiej dopasowane do jego potrzeb (a wobec uczestników dołączających do programu od 25.05.2018 - także udzielona przez nich zgoda).
W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi zgodę na profilowanie, Administrator będzie mógł określić preferencje osobiste i zachowania Uczestnika (zasada i znaczenie) oraz będzie mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie).

Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do obsługi i dystrybucji nagród.

Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres trwania Programu, a po zakończeniu trwania Programu, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Z kolei, w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie oraz uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.skawina.spolem.org.pl, za pośrednictwem sklepów Administratora uczestniczących w Programie oraz pod adresem mailowym sekretariat@skawina.spolem.org.pl

Stosowne zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w nowej wersji regulaminu Programu, dostępnej w sklepach Administratora, a także na niniejszej stronie www.skawina.spolem.org.pl

Nie pokazuj więcej